În trecut, lipsa de cunoştinţe  a dus la construirea multor case de lemn  cu deficienţe. S- a întărit ideea că lemnul şi casele de lemn nu sunt la fel de durabile ca materialele şi clădirile din zidărie. Echipa noastră a cautat soluţiile constructive care se pretează cel mai bine la zona ţării noastre. Astfel, am adoptat sistemul “light frame’’( case americane”).  Detaliile constructive utilizate de zeci de ani în ţări cu tradiţie (Canada, S.U.A., Norvegia, Suedia) au fost adaptate  astfel încât să poată fi realizate cu materiale existente în România şi să fie în acord cu normele şi solicitările specifice ţării noastre.

Avantajele proiectelor de case din lemn, în sistem „light framing”:

  1. Fundaţiile sunt mai mici şi mai uşoare, drept urmare, vom ajunge la  costuri mai mici  şi per ansamblu la case mai ieftine.
  2. Montajul se realizează mai repede, cu costuri şi timp de execuţie mai mici. .
  3. Casele din lemn au, în general, performanţe de izolare termică foarte bune.
  4. Masa mai mica înseamnă rezistenţă mai bună la cutremure.
  5. Impact redus asupra mediului.

Fundaţiile

Un astfel de sistem de fundaţii este mai uşor de realizat, iar consumurile de beton si armatură sunt mult mai mici decât în cazul fundaţiilor continue pentru casele de zidărie. Obţinem astfel, preţuri mici pentru realizarea lor, implicit,  case  mai ieftine.

Pereţii

Proiectele  prevăd o structură de rezistenţă din lemn constituită din diferite elemente specifice (montanţi, tălpi, etc). Structura este completă doar dupa placarea la ambele feţe cu OSB sau alt tip de placaj. Astfel, peretele casei  devine un sandwich structural, rezistent şi rigid, dar totodată uşor şi bine izolat termic.

Planşeul

Structura planşeului este formată din grinzi cu secţiune dreptunghiulară. La partea superioara a grinzilor de lemn se monteaza panouri de placaj sau OSB, care le leagă şi le stabilizează. Placarea planşeelor la partea de jos se face cu placi de gips-carton sau cu OSB.

Acoperişul

Acoperişul unei case de lemn americane nu este conformat diferit prin proiect faţă de şarpantele de lemn care acoperă în general casele de locuit din România.  Apele acoperişului sunt placate, cel puţin la faţa superioară, cu panouri de placaj sau OSB care asigură astfel şi suportul pentru sistemul de învelitoare.

    Trebuie reţinut că toate proiectele pe care vi le prezentăm, pot fi modificate în funcţie  de cerinţele proprii, de condiţiile specifice terenului, de prevederile din normative. De asemenea, structura de rezistenţă poate fi şi ea realizată din lemn, zidărie, beton sau construcţii metalice, după caz.